Pimpinan

Imam nawawi

Nama Drs. Imam Nawawi, M.Si
NIP 195705221984031001
NIDN 0022055702
TTL Malang, 22-05-1957
Golongan/Pangkat Pembina, IV/a
No.HP/Rumah 085855554580 / 0341-833576
Alamat asal -
Alamat di Mlg Jl. Pesantren 40, Jambearjo, Tajinan, Malang
Alamat Email -
Fak. FIP
Jurusan KSDP
Home Base/ Prodi PGSD
Riwayat Pendidikan: S1 IKIP Malang Sarjana Pendidikan 1982
S2 Univ. Airlangga Surabaya Ilmu-ilmu Sosial 2003